โรงเรียนเมืองเลย โรงเรียนมาตรฐานสากล

        

          

——————————————————
📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗

http://www.sillapa.net/home/

https://www.esan68.sillapa.net/

https://www.esan68.sillapa.net/sp-lei1/
——————————————————
📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
ระบบออนไลน์ ที่ http://gg.gg/loeischool
——————————————————
📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗

——————————————————
📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗

++  ประกาศโรงเรียนเมืองเลย  ++
เรื่อง  นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ  
(ห้อง King) ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดดังนี้
📗 ระเบียบการรับสมัครนักเรียนห้อง-King
คลิกที่นี่   http://gg.gg/specialroom1
📜 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-100-คน-ป3
คลิกที่นี่   http://gg.gg/specialroom2
📜 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-100-คน-ป4
คลิกที่นี่   http://gg.gg/specialroom3
📜 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-100-คน-ป5
คลิกที่นี่   http://gg.gg/specialroom5
📝 ใบสมัคร
คลิกที่นี่  http://gg.gg/Application-specialroom


——————————————————
📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗

++  ประกาศเรื่องการประเมินความพร้อมจัดชั้นเรียน ++

      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 
      วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561   เวลา 9.00-12.00น.
      รายชื่อการประเมินความพร้อมจัดชั้น ป.1 
      คลิกที่นี่  http://gg.gg/p1-test

——————————————————
📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗

++ ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักเรียนประจำปี 2561 ++


📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗

http://www.loeipit.ac.th/news/announce/student2561-m1

——————————————————
📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗


โรงเรียนเมืองเลยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ประจำปีการศึกษา 2561

——————————————————
📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗


📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗


ประกาศรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561

📗  ป.2 คลิกที่นี่ http://gg.gg/p2-2561 

📗  ป.3 คลิกที่นี่ http://gg.gg/p3-2561

📗  ป.4 คลิกที่นี่ http://gg.gg/p4-2561

📗  ป.5 คลิกที่นี่ http://gg.gg/p5-2561

📗  ป.6 คลิกที่นี่ http://gg.gg/p6-2561

📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗

📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗

วิดีโอ YouTube


Download คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑